Fra tirsdag kan 101 ansatte i Bane Nor gå ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet gjennom mekling. 

Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Delta møter mandag Spekter til mekling om opprettelse av en overenskomst i Bane Nor.

Etter overgangen fra Jernbaneverket til det nye selskapet Bane Nor 1. januar i fjor, har de ansatte manglet ny tariffavtale. Det ble holdt forhandlinger i fjor, uten at partene klarte å bli enige.

– Arbeidsgiver vil frata de ansatte og de ansattes organisasjoner rett til medbestemmelse i utformingen av lokale arbeidstidsavtaler. Deltas hovedkrav har hele tiden vært at arbeidstid og turnus skal forhandles lokalt. Turnusordningene baserer seg på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler, og vi mener turnusforhandlingene må foregå nærmest mulig de som utfører oppgavene. Vi har svært lang og god erfaring med å løse dette lokalt, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, første nestleder i Delta og leder i YS Spekter.

Delta organiserer signal- og telemontører, togledere og togekspeditører.

Første streikeuttak i Delta omfatter 21 ansatte i Oslo, 10 på Hamar og 2 på Elverum. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har i første uttak tatt ut 50 medlemmer i Trondheim, 16 i Oslo og to på Hamar.

– Vi ønsker ikke å kommentere krav eller tilbud nå. Vi forbereder oss til mandagens mekling, og vi håper at vi med meklers hjelp kan finne fram til en løsning som er god både for Bane Nor og de ansatte, sa kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB i forrige uke.

(©NTB)