Jan blir tatt i nakken av Halvdan: - Når jeg er for mye ute på livet, sier Halvdan fra

Jan Eggum hadde en menighet i Bodø på slutten av 70-tallet. Halvdan Sivertsen var en del av den.