Årsregnskapet til Halvdan Sivertsens selskap Nordaførr AS er klart. Resultatregnskapet tilsier at Bodøs musikklegende ikke ligger på latsiden.

Summen av selskapets inntekter var 5,1 millioner kroner i 2018 – omtrent det samme som året før. Av disse var 4,8 millioner honorarer fra spillejobber, mens 270 000 kroner var andre driftinntekter.

I 2018 tok Sivertsen ut 1,7 millioner i lønn, noe som er 100 000 kroner mindre sammenlignet med 2017-nivå.

Nordaførr AS' driftskostnader er betydelig lavere i 2018 enn i 2017, noe som gjør at driftsresultatet øker. Resultatet øker med 600 000 kroner sammenlignet med 2017, med en sum på 2,6 millioner kroner.

Etter skatt lander Nordaførr AS på et resultatregnskap tilsvarende to millioner, også her 600 000 kroner bedre enn 2017-tallene.