Om du flytter til Nord-Troms og Finnmark får du kuttet i studielånet.

- Distriktsutvalget til Arbeiderpartiet vil at dette også skal gjelder i Nordland.

Det sier ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, til Vesterålens Avis.

Hun håper et slikt kutt kan være med på å "poppe rekrutteringskorken" som blant annet Hadsel kommune sliter med. Hvorvidt en slik ordning skal gjelde hele Nordland eller deler av fylket er foreløpig uvisst.

I sin innstilling skriver utvalget følgende:

- Utvidelse av ordningen med nedskriving av studielån bør vurderes med høyere satser der ordningen er i dag og vurdere en viss utvidelse av det geografiske området hvor det er særlig behov for tilsvarende ordning, da med lavere satser.

Innstillingen er sendt ut på høring. Den endelige behandlingen skjed på Aps landsmøte i april.