Det sier lederen i Pensjonistforbundet i Nordland, Ingvald Sørensen, til an.no

I Nordland gjør kun 52 prosent av kommunene bruker- og pårørendeundersøkelser blant eldre beboere på sykehjem. Fylket ligger under landsgjennomsnittet. På landsbasis gjør seks av ti kommuner slike undersøkelser. 

- Dette er rett og slett en skandale. Og dette må rettes opp. Dette handler om en gruppe som trenger hjelp for å bli hørt. Og dette må vi ta alvorlig, sier Sørensen.

 

- Store forskjeller

Mens kommuner som Bodø, Sortland, Vefsn og Rana alle har system for brukerundersøkelser blant institusjonene i pleie- og omsorgstjenesten, mener kommuner som Narvik, Brønnøy, Alstahaug og Hadsel at det ikke er nødvendig å undersøke hvordan brukerne av deres institusjoner opplever tjenesten.

– Jeg er skuffet over at så få blant kommunene i Nordland prioriterer å undersøke hvordan de eldre har det. Beboere på sykehjem er en sårbar gruppe som kan ha vanskeligheter med å kommunisere sine behov og ønsker. Derfor er det ekstra viktig at det finnes gode kanaler for beboere og pårørende til å kunne si ifra hvordan de opplever omsorgstilbudet og hva de ønsker, sier Torgeir Øines, Forbrukerrådets regiondirektør i Nordland.

Han mener at slike undersøkelser er avgjørende for kvalitetsarbeidet.

- Det gjøres slike undersøkelser i både skoler og barnehager, men det svikter altså i altfor stor grad når det gjelder eldre, sier Øines til an.no.

Ofoten peker seg ut som den regionen med færrest kommuner med brukerundersøkelser. Her rapporterer kun Ballangen om at de har system for bruker- og pårørendeundersøkelser. I Vesterålen derimot, er det kun Hadsel som ikke har et slikt system på plass. I de øvrige delene av fylket er fordelingen mellom hvilke kommuner som gjennomfører og hvilke som ikke gjennomfører brukerundersøkelser, forholdsvis lik.

– Det er ikke lett å se hvorfor noen kommuner er så dårlige på brukerundersøkelser, mens andre kommuner får det til. Her kan kommunene lære mye av hverandre: Kommuner kan få ideer til hvordan de skal gjennomføre brukerundersøkelser bare ved å snakke med nabokommunen, kommenterer regiondirektøren.

Krav til kommunene

Forbrukerrådet har over flere måneder jobbet med å sette fokus på eldres situasjon på sykehjem. I juli 2015 lanserte Forbrukerrådet sju krav til landets kommuner. At det skal gjennomføres regelmessige bruker- og pårørendeundersøkelser er ett av disse kravene.

– Jevnlige og anonymiserte bruker- og pårørendeundersøkelser er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Det sentrale er at våre eldre og får et like godt tilbud uansett hvilken kommune de bor i, sier Øines.

Ordføreren i   Hamarøy kommune, Jan-Folke Sandnes, synes det er beklagelig at kommunen ikke har dette på plass.

- Ja, vi burde det. Ingen tvil om det. Det er svært viktig at vi har slike undersøkelser blant alle våre brukere. For å få vite hvor skoen trykker. Vi har det på agendaen nå. Planen og håpet er å få   på plass en slik bruker- og pårørendeundersøkelser blant eldre beboere på sykehjem i løpet av året, sier Sandnes.

Følgende kommuner har ikke system for brukerundersøkelser i institusjon 2014

Hadsel

Narvik

Divtasvuodna Tysfjord

Tjeldsund

Evenes

Lødingen

Røst

Flakstad

Moskenes

Beiarn

Saltdal

Sørfold

Steigen

Hábmer Hamarøy

Brønnøy

Alstahaug

Leirfjord

Grane

Dønna

Nesna

Træna

Disse kommunene har et system for brukerundersøkelser

Øksnes

Sortland

Andøy

Ballangen

 Værøy

Vestvågøy

Vågan

 Bodø

Meløy

Gildeskål

 Fauske

Bindal

 Sømna

Vega

Vevelstad

 Herøy

 Vefsn

Hattfjelldal

Hemnes

 Rana

Lurøy

Rødøy