For å finne ut det bør man se på hva grunnen er til høy strømpris og høy inflasjon. Det å tro at denne inflasjonen kan stagges med å øke renta så mye som det nå gjøres, da har man lite bakkekontakt hvorfor vi har skyhøy prisstiging

Inflasjonen skal ned sier sentralbanken og myndighetene. Så øker de rentene med enda 1/2 % i dag. Hjelper så det? Hvorfor har vi inflasjon denne gangen?

Følgende grunn: Politikerstyrt høy strømpris.

Høyre var en av hovedarkitektene bak både ACER vedtaket og de 2 monsterkablene som har ødelagt vår strømsikkerhet. De sto først i rekka da energipakke 3 fra EU skulle godkjennes. Nå ser vi Nikolai Astrup, energipolitisk talsmann i Høyre si, at vi må forte oss å få vedtatt EUs 4. energipakke.. Altså mer av den medisinen som har gjort oss så syk at hele landet må innlegges på akutten

Strømregninga tar nå i snitt 5 % av familiens disponible inntekt, mot normalt 1 %. Matprisene har steget 10 til 15 %, økningen kommer hovedsakelig fra importert mat og økte drivstoff og økt strømpris. Alle prisøkninger denne gang (inflasjon) kommer av disse tingene:

Økt gasspris, økt drivstoffpris, økt strømpris.

Finnes det noen med normalt vett i skallen som tror dette forsvinner eller blir dempet fordi Norges Bank setter opp rentene? Om så renta ble satt til 50 % så vil det ikke rikke på strømprisen og energiprisene (som igjen er hovedargumentet for disse rentehevingene). I dag kom det så en ny vinkling på hvorfor renta måtte så fort opp, jo vi må følge og gjøre som EU, sa sjefen for sentralbanken.

Vi har jo enormt gode erfaringer med å gjøre som EU sier, det er bare å se på alle fiskebruk og alle fiskere som pålegges EU-direktiv. Vi har snart ikke et fiskebruk igjen på kysten takket være alle EUs direktiver. Jeg kunne skrevet ei stor bok om ting som gjør livet surt for Ola og Kari grunnet EU-bestemmelser.

Kan vi tro Høyre sier sannheten og vil Ola og Kari godt? Nei og atter nei, det er EU de jobber for akkurat slik som Støre gjør. Når storsamfunnet juger for folket slik at vi alle får det verre økonomisk.

Hva kan vi gjøre da?

Vi kan i alle fall ikke stemme på de som fører denne gale politikken og gjør livet verre for Ola og Kari. Det er ingen politikere som innrømmer feil i denne strømkrisa som holder på å rive landet i filler. De fleste politikere på tinget skylder på Putin.

Til det er følgende et faktum:

1. Putin har ikke stengt et eneste atomkraftverk eller kullkraftverk i Tyskland og Europa slik at de nå mangler strøm.

2. Putin dikterte ikke at Norge skulle inn i ACER avtalen.

3. Putin var aldri med å bestemme at Norge skulle legge disse store strømkablene til Tyskland og England.

NB; Jeg forakter og hater alt det Putin gjør mot Ukraina og Europa. Men Norske politikere samt EU sine politikere må selv ta ansvar for de feil de har gjort og som har ført til strømkrisa. Inflasjon denne gang er skapt ene og alene av vestlige politikere og det går ikke over om renta settes opp.

Mitt gamle parti Høyre er desidert en av de verste på tinget for det vi nå opplever av høy rente og sky høy prisgalopp. Derfor vil jeg gjøre som Listhaug og advare mot Høyre og mot de som nå styrer. Hva som er bra med at vi nå får bedrifter som gå over ende, at folk risikerer å måtte gå fra sine hjem igjen, at vi nå får høyere ledighet. Ja det bør de samme politikere som har skapt denne krisa komme på banen og fortelle oss.