Gå til sidens hovedinnhold

Guri og Henrik! Tredelt kvote er løsningen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som skriver denne teksten, tilhører konkurrerende kull på videregående skole. Sammen har vi kommet frem til en felles løsning for en rettferdig fordeling av studieplasser, våren 2021.

Hvis politikerne ikke endrer opptakssystemet til høyere utdanning, vil vi i år få tre kull som konkurrerer om de samme studieplassene med svært ulike forutsetninger. Dette strider mot en av våre grunnverdier som samfunn, nemlig lik rett til utdanning.

Vi som skriver denne teksten er helt forskjellige mennesker og tilhører konkurrerende kull. Vi har diskutert med andre og hverandre og kommet frem til en felles løsning: Regjeringen må dele førstegangskvoten i tre for å sikre rettferdighet for alle som søker med førstegangsvitnemål.

Dette innebærer at et gitt antall studieplasser fordeles på hvert kull - her er det ikke nødvendigvis mest hensiktsmessig at studieplassene fordeles helt likt mellom de tre kullene. Vi stoler på at en fornuftig tredeling kan utarbeides av Kunnskapsdepartementet, som vi regner med sitter på en del statistikk om fordelingen av søkere på de ulike kullene i førstegangskvoten. De kan tilegne hvert kull en prosentandel av plassene, parallelt med søkertallene fra det gitte kullet, på det gitte studiet.

Dette er hva en tredelt førstegangskvote kan tilby:

1. Lik rett til høyere utdanning

I år er avgangskullet 2019 det eneste som søker i førstegangskvoten med vanlig utgangspunkt for standpunktkarakterer, i tillegg til et normalt antall eksamenskarakterer. Da eksamen ble avlyst i fjor, resulterte det i at 2020-kullet fikk uvanlig høye snittkarakterer. De utkonkurrerte derfor 2019-kullet, som nå risikerer å tape også mot avgangskullet 2021.

Våren 2021 er det siste året avgangselevene 2019 kan konkurrere med førstegangsvitnemålet. Dersom dette kullet nok en gang utkonkurreres, mister samfunnet en uvurderlig ressurs: Flinke elever som ellers ville ha kommet inn på ønsket studium.

2. Mer forutsigbart

Det er umulig å forutsi hvordan pandemien vil påvirke snittet til avgangselevene 2021. En tredelt førstegangskvote vil skape forutsigbarhet også for fjorårets avgangselever fordi de kun vil konkurrere med elever med samme forutsetninger som dem.

3. Ivareta 2021-kullet

Avgangskullet 2021 er blitt hardest rammet av pandemien. Unntakstilstanden har medført mye hjemmeundervisning med svært varierende kvalitet. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke standpunktkarakterene deres. De trenger tryggheten av å vite at de uansett får antallet studieplasser de fortjener.

4. Minimere konsekvensene

Vi håper at smittesituasjonen i 2022 tillater at man kan gjennomføre eksamen. Men det betyr ikke at opptaket til høyere utdanning umiddelbart vender tilbake til slik det var før pandemien.

Med en tredelt førstegangskvote slipper kull som har tatt eksamen, å konkurrere med kull som ikke har gjort det. Kull som har hatt mye hjemmeundervisning, slipper å konkurrere med kull som ikke har hatt det.

Vi unngår dermed en ubalanse i kampen om studieplassene. Løsningen kan videreføres så lenge det er nødvendig.

Ja til tredelt kvote!


Martin Bergsjø Østby, Sina Lerheim Birkeland, Ingrid Risnes Hansen, Elly Jelena Aspaas og Iben Brøgger

Kommentarer til denne saken