Etter å ha fulgt debatten i media ser jeg at denne avgiften vekker motstand blant hytteeiere. Det er en lite rettferdig avgift å pålegge hytte/fritidsbolig da noen står tomme mesteparten av året og andre brukes bare kort tid om vinteren eller kort tid om sommeren.

Derfor blir dette for mange en ekstra avgift som de får lite eller ingenting igjen for. Dagens system med gule sekker er en god ordning men har dessverre erfart at sekker har blitt liggende på avkjørsler i lang tid uten at de har blitt hentet i sommervarme og fare for dyr og fugl.

De fleste hytteeiere er sitt ansvar bevisst og håndterer søppel på en god måte ved enten å ta det med seg hjem eller i gule sekker. Sekkene til hundre kroner stykket er vel også en avgift som kommer kommunen til gode. De brukes etter behov og tilstedeværelse på hytta/fritidshus og er etter min mening en god og rettferdig ordning.

Mener derfor at det ikke er behov for enda en avgift for hytte/fritidsbolig.