En Karl N. Meløysund gir uttrykk for stor indignasjon over min artikkel "Apokalypsen - en hallusinasjon" (AN 22/2-21); Han skriver under rubrikken "Manglende kunnskap om Gud" (AN 4/3-21). Dermed påberoper han seg selv "kunnskap" om et vesen som ingen har verken møtt eller sett, kun lest om i oldtidsskrifter, oppdiktet, omdiktet, translatert og transmittert, først til den orientalske verden, senere også til Oksidenten (Vesten).

Forskningen har klart nok vist at genesis kom fra Assyria, Egypt og Babylon, med guder og alskens illusjoner. Således er verken Bibelen eller Koranen "ekte vare", men sluttprodukter av sammensatte fabler, fantasier og myter. Den romerske filosof Publius Papinius Statius (40-96) skriver: "Primus in orbe deos fecit timor (Frykt skapte de første guder i verden)!" Og at noen hadde grunn til å frykte guden, spesielt efter at han var blitt presentert via de jødiske skriftene (Torah, Neviim og Ketuvim), som i dag utgjør Det gamle testamente, er begripelig. Les bøkene tillagt Moses, Jeremias, Samuel, Elias, Dommerne, Kongebøkene (og ta gjerne med også NTs Matteus 18:6).

Her skal imidlertid ikke oppramses alle de vanvittige historiene, men én bør komme med, nemlig Josva 10:13, der man får vite at Solen stod stille en hel dag for at israelittene skulle få tid til å fullføre marsjen før mørkets frembrudd. Også Månen skal ha tatt pause i sin gange. Hva verken skriftets forfatter eller lesere var på det rene med, er at det var - og er - Jorden som går rundt Solen, og Månen som går rundt Jorden, så hva angår stjernen Solen, så var det ergo ikke den som tok en hvil på banen, men simpelthen Jorden ...

Men selvsagt er historien ikke bare banal; den er en løgn, for ingen "gud" eller annen kraft driver og leker med stjerner og planeter, slik Bibelen vil innbille naive lesere. Viktigere er det allikevel å se den råskap guden opererer med overfor forsvarsløse mennesker, jfr ovennevnte bøker! Det å "kunne Bibelen" betyr ikke bokstavtro lesning, men å lese og tolke den med kritiske øyne, relatert på naturvitenskapens premisser og den intellektuelle forskning.

Min erfaring som ateist gjennom femtifem år (jeg var "troende" inntil mitt 30. år), er at jo mer man setter seg inn i de bibelske skrifter, desto sterkere blir man i ateismen. Chapman Cohen (1868-1954), br. forf., skriver: Religion frembringer det verste i mennesket!" Hatet, som eller blir tatt for det som det er, blir gjort moralsk og kalt trosiver! Religionen gjør intoleransen til en moralsk plikt!"

Herr Meløysund stiller meg et personlig spørsmål til slutt i sin epistel: Jeg svarer som følger: Jeg har donert mitt syndige legeme til Anatomisk Institutt for bruk under medisinstudenters undervisning. Efter disseksjon og undervisning går kadaverets ymse deler til forbrenning. Dermed settes et evig punktum for min gestalt, og det er simpelthen nok!