Forslaget om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen (sjømat) har fått mange til å gripe til pennen, også Per Torbjørn Jystad i an.no 30.09.2022. Jeg vil utfylle litt med et nærliggende eksempel.

Ingen annen næring enn sjømat har, i de siste årene, skapt flere milliardærer på Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. I 2021 er det 50 sjømatmilliardærer på lista, dvs. 12,5 prosent.

Sjømatnæringen scorer meget høyt på sentrale nøkkeltall for resultat, likviditet og soliditet. Resultater og egenkapital har vokst betydelig de siste årene. Næringen er stort sett blitt driftsmessig «moden», er konkurransedyktig på markeder over hele verden og oppnår gode priser.

Som eksempel: Nova Sea AS på Lovund hadde i 2021 en omsetning på ca. 3 milliarder, et driftsresultat på 1,02 milliarder, dvs. en driftsmargin på 34 prosent, (til sammenligning oppnår i to største i dagligvarer, Norgesgruppen 5,5 prosent og Reitangruppen 6,6 prosent i driftsmargin).

Videre hadde Nova Sea AS et resultat før skatt på 0,9 milliarder, dvs. en resultatgrad på 30 prosent. Selskapet belastet resultatet med skatt på 177 millioner, dvs. en effektiv skatteprosent på 19,7. Resultat etter skatt, før grunnrente innføres, ble i 2021 711 millioner.

En grunnrenteskatt på 40 prosent ville redusert resultat etter skatt med 355 millioner, slik at bedriften sitter igjen med 356 millioner, dvs. 11,9 prosent av omsetningen, noe som er meget bra. Til sammenligning: Reitangruppen hadde i 2021 en resultatgrad etter skatt på 5,6 prosent, mens Norgesgruppen oppnådde 3,6 prosent. Verken Johannsonfamilien eller Reitanfamilien rasler med konkurstrusler. Sjømat er en langt mer profitabel næring sammenlignet med dagligvarer.

Nova Sea AS har ingen (!) langsiktig gjeld og en arbeidskapital på solide 1,1 milliarder. Egenkapitalandelen er på solide 81,6 prosent.

Hovedeieren er nr. 292 på listen over de 400 rikeste, med en formue på 1,6 milliarder.

Regnskapstallene tilsier at selskapet, med egne midler og lånekapital, er godt i stand til å gjennomføre den påtenkte nyinvesteringen, som nu, ifølge daglig leder i Debatten, blir satt på vent pga. skatten.

Forslaget om grunnrentebeskatning av de største sjømatbedriftene har aktivert hylekoret. Krisemaksimeringen er i gang. Stopp i all investering, konkurransevridning mot utlandet, konkurs og utflagging er påstandene.

Vi får lære av erfaringene om noen år. Men kanskje, med Erna ved roret høsten 2025, kan det gå med grunnrenteskatten som med arveskatten; den fjernes.