I et innlegg i Avisa Nordland beskylder streikeleder Elisabeth Tobiassen i Utdanningsforbundet Nordland meg for å lekke fra meklingen i PBL-oppgjøret.

Slik drar Utdanningsforbundet debatten om barnehagestreiken ned på et lavmål.

Partene har etter arbeidstvistloven taushetsplikt om hva som blir sagt og skrevet underveis i en mekling. Dette forholder PBL seg naturligvis til.

Derfor er det alvorlig når Utdanningsforbundet Nordland beskylder meg for å lekke hva PBL har foreslått under meklingen.

Vårt tilbud, som jeg refererte til i forrige innlegg, var fremlagt under forhandlingene 30. august. Tilbudet er tidligere publisert både på PBLs og Utdanningsforbundets nettsider. Så påstanden om at Utdanningsforbundet i Nordland ikke har hatt tilgang til informasjonen, står ikke til troende.

I det nevnte tilbudet ønsker PBL å forplikte seg til følgende:

«Dagens AFP videreføres fram til reformert AFP er avklart, per nå antatt i hovedoppgjøret 2024. Deretter fremforhandles en framtidig helhetlig løsning for AFP og tjenestepensjon. Den skal også være konkurransedyktig med ytelsene i kommunale barnehager.»

Med andre ord:

Vi forplikter oss til å styrke våre ordninger, slik at ansatte i våre medlemsbarnehager fortsatt skal ha like god pensjon som ansatte i kommunale barnehager.

Likevel velger Utdanningsforbundet, sammen med Fagforbundet og Delta, å gå til streik og ramme gode tilbud til barn og familier over store deler av landet.

Derfor minner barnehagestreiken like mye om en politisk aksjon, for å ramme de barnehagene fagforeninger har gjort vedtak på å motarbeide, som en vanlig arbeidskamp.