Grisens år.

Hos kineserne så symboliserer dette ærlighet, og er man født i Grisens år symboliserer dette forståelse , tålmodighet og et år der man skal tro godt om hverandre og lære oss å tilgi.

Griser hjelper mennesker , og dette er en egenskap vi kan lære av dem.

Men så har vi lille Norge da.

Her har Hegnar trukket frem at en mann som heter Stig Myrseth i et firma kalt « Dovre Forvaltning «.

Stig Myrseth presiserer at 2019 og Grisens år skal være et godt åt for å investere og tjene penger .

Det samme kan ikke sies om 2018 som var Hundens år ,hvor medianaksjen på Oslo Børs har falt 14 prosent de siste 12 månedene.

Hva kan VI lære av dette , vi som allerede er det rikeste landet i verden ??

Mye vil ha mer , og her handler alt om å investere for å skaffe seg enda mere jordisk gods som man egentlig ikke behøver for å få et rikere liv.

Vi elsker å fremstille oss som rettskafne og ærlige mennesker som setter rettsikkerheten høyt og i Domstolenes egne undersøkelser skryter de av at over 90 % av den norske befolkning har stor tiltro til politi og rettsvesen. Dette synes jeg at Tv kanalen Max burde få litt av æren for.

Vi sitter klistret foran Tv skjermene og ser sympatiske politifolk i dagligdagse hendelser som fremstår som engler på Tv skjermen.

Grusomme hendelser der politi og barnevernsansatte tropper opp på skolen og henter barn nevnes aldri med et ord.

Bevepnede aksjoner mot forsvarsløse mennesker som må stå og se deres barn blir lagt i bakken av politi når de sammen med barnevernet kommer for å iverksette et vedtak om akuttplassering som er en konsekvens av en anonym bekymringsmelding som i utgangspunktet burde være en politisak.

Disse sakene blir som regel henlagt av politiet , men først da begynner kampen mot et barnevern som allerede har overtatt omsorgen for ditt barn.

På nyhetene nå kunne de også fomidle i en « bisetning « at Advokatsalæret ville bli høyere i 2019........

For hvermannsen var nok dette en nyhet som knapt nok ble registrert , men i realiteten vil enda flere mennesker med behov for advokat ikke ha råd til dette.

Nrk hadde nylig et langt innslag om en kvinne som hadde blitt rundlurt av en mann og som satt igjen som gjeldslave , og dette skapte naturlig nok reaksjoner , men saken er allerede glemt hos flesteparten av oss.

Dette er et viktig tema , men kanskje rollene burde vært snudd opp ned , for der sitter tusenvis av ribbete menn igjen etter endt ekteskap som slettes ikke var en vakker forestilling. En forestilling da familievoldanklagene førte til siktelse for så frifinnelse av retten.

Da er en advokat god å ha...For dem som har råd.

Mange sitter igjen ribbet og stemplet som kvinnemishandlere , og bygdedyret hjelper deg gjerne med tau til din siste reise , for så å sitte tilbake å si :

VAR DET IKKE DET JEG SA ??????

DETTE VAR EN BYGDETULLINGS TANKER FOR 2019......…