Gå til sidens hovedinnhold

Gratis tannlege , men dyr transport!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


"Endring av regelverk vedr refusjon av transport til/fra tannlegen for de eldre i Meløy kommune"

Meløy FrP har i dag fremmet en interpellasjon til kommunestyret i Meløy om en problemstilling som gjelder svært mange i Nordland og muligens andre fylker i Norge.

Med denne interpellasjonen hadde vi til hensikt å sette søkelys på refusjonsordningen vedr transport til/fra tannlegen
for våre eldre innbyggere/pasienter.
Det er et faktum at man i Nordland fylkeskommune har laget et svært vanskelig og rigid system for de
eldre for å få refundert utgiftene sine vedr transport til/fra tannlegen.

Tannhelsetjenesteloven sier: «Når eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt
institusjonsopphold eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse
gis vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge
oppholdet eller pleien vedvarer.»

Dersom man bor på Halsa og har time hos tannlegen på Ørnes (Meløys eneste tannlegekontor) koster en
slik tur mellom 2000 og 2500 kr med drosje, som er det eneste alternativet for denne gruppen
innbyggere, og dette er penger som man må legge ut selv. Man får så et skriv med fra tannlegen som
man må fylle ut og sende inn for å få refundert disse pengene.

I Forskrift om dekning av skyssutgifter for pasienter under § 1-3 i Lov om tannhelsetjeneste som søker
tannhelsehjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland (skyssutgifts forskriften), finner man bl.a
denne informasjonen: § 7. Utbetaling For refusjon av reiseutgifter må pasienten fylle ut blankett
«refusjon av reiseutgifter fritt klientell» og eventuelle kvitteringer legges ved.
Denne leveres til tannklinikken for attestasjon.
Man må altså sende blanketten til tannlegekontoret etter
reisen for å få den i retur attestert for så å sende den til fylkeskommunen.

Mange av de eldre klarer ikke å fylle i slike skjema og får derfor ikke dekket turen slik de egentlig både
har krav på og behov for. Mange har heller ikke pårørende som klarer å følge opp slike ting i hverdagen.
Tannbehandling til eksempelvis barn, ungdom, eldre og psykisk utviklingshemmede i og utenfor
institusjon, dekkes av fylkeskommunen, og altså ikke av Pasientreiser.

Meløy FrP ber at ordfører henvender seg til Nordland fylkeskommune på vegne av de eldre i Meløy
kommune, med oppfordring om at ordningen slik den er nå opphører og at man innfører samme ordning
som pasientreiser har hvor behandler har rett til å skrive ut en rekvisisjon til pasienten.

Det er en uholdbar situasjon mange av våre eldre opplever vedr utfylling av skjema for refusjon. Slik kan
vi i Meløy ikke ha det. Mange av våre eldre er minstepensjonister, og har ikke råd til å miste disse
pengene fordi systemet ikke er lagt til rette for dem, og vi mener kommunen har en plikt til å hjelpe innbyggerne til å få endret denne praksis.

Meløy FrP har også løftet dette spørsmål inn til kommende fylkesting.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.