Gå til sidens hovedinnhold

Gratis å gå på videregående i Norge?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er tre jenter som er hybelboere i Bodø kommune. I perioden vi har bodd hjemmefra og hatt ansvar for egen økonomi har vi lagt merke til at økonomien har vært trang. Stipendet vi får fra Lånekassen dekker ikke engang hybelen vår og vi er avhengige av å få penger fra foreldrene våre eller ha jobb ved siden av skolen.

Verdien på krona har endret seg kraftig siden stipend ble innført i Norge, men stipendet har nesten ikke endret seg siden 1989. En borteboer under 19 år som gikk videregående utdanning fikk 4060 kr pr. måned i 1989 (Lanekassen.no), noe som tilsvarer 7 823,44 kr i 2019 ifølge konsumprisindeksen. I 2019 fikk en borteboer med samme forutsetninger 4164 kr pr måned. Stipendet skulle vært omtrent dobbelt så høyt hvis stipendet skulle fulgt konsumprisindeksen.
I takt med kroneverdien har også hybelprisene steget jevnlig. Bodø er den byen i Norge med høyest hybelpriser. En hybel i Bodø koster i gjennomsnitt 4.820 kr i måneden. (nrk.no, 2019) Det tror jeg ikke er tilfeldig. Nordland fylkeskommune legger ned linje etter linje i distriktene. Dette tvinger ungdommene til å flytte til byene for å gå videregående. Med mange elever som trenger hybel, øker etterspørselen, og prisen går opp.

I Norge skal det være gratis å gå videregående utdanning, men det er ikke det. Det er ikke gratis for de som er «uheldig» å vokse opp i bygda, uten tilbud til vgs i nærheten. Da er man avhengig av at foreldre har økonomi til det. I løpet av et år vil man få 41 640 kr i stipend. I løpet av et år må man betale 57 840 kr for hybel, hvis man følger gjennomsnittsprisen i Bodø. Etter et år har man da gått 16 200 kr i minus. I tillegg kommer andre kostnader som mat, buss, hygieneprodukter osv. som gjerne koster over 2000 kr i mnd. En kostnad som i løpet av et år vil bli 24 000 kr. Plusset sammen blir det 40 200 kr i minus i året. I løpet av 3 år blir det 120 600 kr i minus. Hvordan er dette akseptabelt i et av verdens rikeste land? Ifølge paragraf 3-1 i opplæringsloven har alle under 24 år rett til gratis opplæring i offentlig grunnskole og videregående. Sånn som ordningen med stipend og økonomisk støtte til utdanning er i dag er ikke utdanningen gratis. Dette strider mot rettighetene til alle under 24 som ønsker å ta utdanning. I de aller fleste tilfeller MÅ man punge ut med egne penger for å ha råd til alt som kreves for å gå x antall år i videregående opplæring.

Mange sier at man kan ta ansvar selv ved å få seg en jobb og tjene egne penger. Når man går på videregående, er alle født etter juni under 18 år de to første skoleårene. De vil ha store problemer med å skaffe seg jobb, da arbeidsgivere heller ansetter folk over 18. Når man er ungdom har man også andre interesser og behov enn jobb etter skoletid. Etter en skoledag som i gjennomsnitt varer i ca. 7 klokketimer er man ofte slitne eller har andre viktige ting som venter. Mange ønsker å drive med idrett og har lekser som må gjøres. For ikke å snakke om hvor viktig det sosiale på ettermiddagstid er for den psykiske helsa. Vi har regnet på det, og en vanlig skoleuke for oss består av 35 klokketimer. I arbeidsmiljøloven paragraf 10-4 står det at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige 40 timer i løpet av 7 dager. Er det da etisk rett å skulle jobbe mer enn 5 timer i uka, som man må, for å tjene nok penger til leie?

Det skal være gratis å gå vgs i Norge! Det er noe alle skal ha råd til, uansett om du vokser opp i byen eller på bygda. Stipendet bør følge både kroneverdien, og hybelprisene. Det skaper urettferdigheter og sosiale forskjeller i samfunnet når det at man kommer fra distriktene gjør at det skal bli 120 000 kr dyrere for deg å gå på vgs. Da er ikke skolen gratis lengre!

Kilder:
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/store-prisforskjeller-pa-hybler-_-sjekk-ditt-studiested-her-1.14647246
https://lanekassen.no/Global/Forskrifter/TidligereAr/Forskrifter%201989-1990.pdf
https://lanekassen.no/nb-NO/aktuell-kundeinformasjon/stipend-og-lan/informasjon-om-studiearet-2020-2021/hvor-mye-kan-jeg-fa-i-2020-2021/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_11#%C2%A710-4

Kommentarer til denne saken