Granskning avdekket avvik og svikt på flere områder: – Det er alvorlig

Har avdekket flere avvik i Hurtigruten.