Grand-leiren: – Dette er ingen trussel, men et supplement