Signerte stor avtale - med et krav om samarbeid og tiltak for jenter