Hvorfor er det blitt en etablert sannhet at bedriftsetablerere må gi opp stabilitet i form av fast jobb for å bli gründer i ny virksomhet med usikker fremtid? Tvert imot: Du må ikke gi opp lønnet arbeid for å starte bedrift.

4 % av ansatte i Norge starter aksjeselskap. Hele 77 % av disse ferske bedriftseierne beholder sitt lønnende arbeid, og starter aksjeselskap som en deltidsbedrift. De er hybride entreprenører. Generelt har denne gruppen høy inntekt som ansatte, og de starter ofte aksjeselskap innen finans – og eiendomsbransjen. De venter til de får sine første bedriftsresultater før de tar beslutning om videre karriere.

Sammenlignet med gründere som sier opp lønnet arbeid for å registrere bedrift og bli selvstendig næringsdrivende, er hybrider mindre risikovillige. De er allerede attraktive på arbeidsmarkedet, de har høy lønn og høy utdanning, men lavere gründererfaring. Dette hindrer dem i å gi opp stabilitet i form av månedlig inntekt og fast jobb for en usikker karriere som selvstendig næringsdrivere.

Korte karrierer som selvstendige næringsdrivere

Hele 26 % av bedriftseiere som starter som hybrider, blir selvstendig næringsdrivende på et senere tidspunkt, en beslutning de ofte tar i løpet av de første årene av bedriftseierskap. Deres inngang i selvstendig næringsvirksomhet er ofte motivert av ikke-økonomiske faktorer som selvrealisering og selvoppfyllelse, men den utløsende faktoren er gjerne positiv informasjon om bedrifts- og markedsresultater.

Det er et tankekors at gründerne som starter aksjeselskap som hybrider, og blir selvstendig næringsdrivende i ettertid, ofte har kortere karriere som selvstendige. Forklaringen er mest sannsynlig at de forblir rasjonelle, og legger ned bedriften hvis den ikke tilfredsstiller forventningene. Det kan også være at de velger et annet lønnsomt karrierealternativ. Karrierevalgene til selvstendige næringsdrivende som starter som hybrider, er i stor grad styrt av fordeler som er forbundet med tilgjengelige karrierealternativ. Desto høyre deres tidligere inntekt fra lønnsarbeid var, desto større er sannsynligheten for at de slutter som selvstendig næringsdrivende. Det er derimot stor sannsynlighet for at de går tilbake til hybrid entreprenørskap etter at de slutter som selvstendige.

Entreprenørskap i en ny tid

Hybrid entreprenørskap gir gründeren tilgang til mindre risikabel og kostnadskrevende læring. Denne formen for erfaringsbasert læring krever engasjement og refleksjon, og bidrar til økt entreprenøriell erfaring, kompetanse og kjennskap til industrien. Noe som igjen kan gjøre bedriften konkurransedyktig, både nasjonalt og internasjonalt. Det gir gründeren mulighet til å tilpasse aksjeselskapet til markedskrav før beslutningen om å si opp lønnet arbeid for å bli selvstendig næringsdrivende skal tas.

Støtteorganisasjoner som tar sikte på å støtte utviklingen av en konkurransedyktig norsk økonomi, burde utvikle program som øker hybride entreprenørers kompetanse, og tilby trinnvise støtteordninger. Mulighet til trinnvise måloppfølginger vil motivere hybrider til bedriftsvekst, og fremskynde overgangen til selvstendig næringsvirksomhet. Hvis de lykkes, kan deres bedrifter vokse og bli lønnsomme, de vil kunne skape arbeidsplasser, starte andre bedrifter, og etter hvert bli mer risikovillige, innovative og internasjonale.

Entreprenørskapsforskning i en ny tid

Mange forskere har som utgangspunkt at bedriftsetablerere dedikerer alt sin tid og alle ressurser til sine bedrifter. Dette er ikke tilpasset virkeligheten vi lever i. 77 % av ansatte som oppretter aksjeselskap, velger å beholde sitt lønnende arbeid og starte deltidsbedrift. Siden vi allerede vet mye om generell bedriftsetablering, trenger vi mer forskning og kunnskap om hybrid entreprenørskap og om alternative veier inn i selvstendig næringsvirksomhet.