Når Hamsundagene nå har rullet over skjermen og har nådd avisene blir vi konfrontert med følgende: Finn medaljen! Så morsomt! PR som går ut over en aldrende dikter og hans dumhet. Vi vet alle dette. Det har vært oppe i alle år under Hamsundagene, helt fra den entusiastiske begynnelse som jeg hadde gleden av å være med på. Men er dette formidling av litteratur? Nei, det er et lysende eksempel på negativ popularisering. Å gjøre Knut Hamsuns store feiltrinn som gammel kverulant til en morsom konkurranse er for grovt. Finn medaljen! Blant dikterens mest skamfulle feiltrinn er dette at han sendte sin Nobelmedalje til propagandaminister Goebbels. Noe mer nedverdigende er vanskelig å finne. Nettopp dette gjør altså Hamsunsenteret, som skulle være et senter for dyrking av dikterens mesterlige forfatterskap, for forskning og formidling av vår største prosadikter gjennom tidende. I stedet holder de på med å lage gøyale konkurranser på oldingens bekostning. Men oldingen kan ikke forsvare seg. Han har ligget i jorda under gullregnen på Nørholm i 68 år. Senteret, som har kostet millioner og som er, i følge samtiden, et arkitektonisk mesterverk, er bygget for å huse et strålende livsverk. Et forfatterskap uten sidestykke i nord, uten sidestykke i verden. Kan man ikke slutte med denne evige rettergang mot dikteren? Han har sonet sin dom. Han har betalt. Er ikke det nok? Nei, han skal for alltid dømmes for sine alders feiltrinn. Fem år med isolasjon og forvirring, godt utnyttet av tysk propaganda. Det skal han huskes for. Er det ikke på tide å formidle ungdom og drøm, «nordlandssommerens evige dag», «trærnes vennlighet» rundt Isaks bibelske verden? Vi vet hva dikteren har gjort. Men den døde gamlingen gjorde akkurat det han ikke skulle. Kan vi ikke tilgi det og vende oss til verdens vakreste bøker.