Næringslivet i Nord-Norge går så det suser om dagen. Det har vært god vekst i næringslivet og aldri før har det vært større aktivitet i Bodøregionen. IT- og teknologinæringen i Bodø er stor og næringen omsetter for godt over en milliard kroner årlig, og nærmer seg 1 000 ansatte.

Det er veldig positivt at det går godt i landsdelen, men samtidig ser vi at vi sliter med å holde på ungdommene våre, samt tiltrekke oss nye innbyggere som flytter til landsdelen. Det tar næringslivet på det største alvor. Vi må rett og slett bli mer attraktive, tilrettelegge for flere kompetansearbeidsplasser, styrke utdanningstilbudene og utvikle nye attraktive utdanningstilbud basert på næringslivets behov. Noen som virkelig bidrar med å skape attraktive studietilbud innen teknologi i Bodø er UiT Norges arktiske universitet. Siden høsten 2014 har UiT Bodø kjørt ingeniørutdanningen bachelor i datateknikk. Vi både hyller og takker dere for dette. Gjennom tett samarbeid med fakultetet i Narvik og næringslivet i Bodø, har de ansatte ved UiT Bodø produsert svært gode og ettertraktede kandidater, som næringslivet i Bodø har omfavnet og kjempet for å få ansatt i sin bedrift. Alle kandidatene som har ønsket seg jobb i Bodø etter endt ingeniørutdanning har fått dette. De sitter i dag i sentrale og viktige kompetansetunge posisjoner hos offensive private og offentlige virksomheter i Bodø.

Utfordringen er for studentene som ønsker å gå videre med masterutdanning. Tilbudet om masterutdanning finnes ikke i Bodø i dag, og studentene velger å flytte ut av fylket til NTNU og Trondheim og andre institusjoner lenger sør. Vi vet at over 70 prosent av studentene blir igjen i regionen de tok siste del av sin utdanning. Et mastertilbud i Bodø kan altså være med på å stoppe «brain drain» eller hjerneflukt fra fylket.

Næringslivet i Bodø har altså et klart ønske til UiT. Dere gjør og har gjort en svært god jobb i Bodø, og sammen kan vi bli enda bedre. Vi vil samarbeide enda tettere med dere, med å opprette et videre utdanningstilbud for studentene som tar bachelor i datateknikk i Bodø, slik at de ikke forsvinner fra fylket og byen: En sivilingeniørutdanning/master i datateknikk i Bodø. Fra næringslivets side står vi klare til å investere både tid og ressurser også i et slik utdanningsløp, og vi håper at det gode samarbeidet mellom UiT og Nord universitet i Bodø også kan videreføres til en mastergrad.

I dag er det 60 studenter i løp for å bli dataingeniører ved UiT Bodø. Ytterligere 20 går forkurs, hvor planen for mange er å søke seg inn på ingeniørutdanningen i Bodø. Ved opptak høsten 2019 opplevde UiT Bodø for første gang å få flere førsteprioritetssøkere enn det var antall studieplasser. Studiet er etablert, det har satt seg og det leverer. Det neste og naturlige steget, som vi håper UiT ønsker å ta sammen med oss i Bodø: Master i datateknikk.