Det er ikke meldt om død fisk som følge av giftige alger verken i Troms eller Nordland det siste døgnet, og Fiskeridirektoratet vurderer nå å senke beredskapen.

Det er fortsatt alger i begge fylker, men muligens i noe mindre mengder enn tidligere, opplyser Fiskeridirektoratet.

Direktoratet vil i løpet av helgen vurdere om beredskapen skal senkes.

Dersom den positive utviklingen fortsetter, må næringen fra mandag være forberedt på å sende vannprøver gjennom sine faste leverandører av analysetjenester, opplyser direktoratet lørdag kveld.

De anslår at havstrømmer vil føre vann inn til indre del av Vestfjorden i det kommende døgnet.

– Det er mest sannsynlig med transport av alger inn mot Tysfjorden, Sagfjorden og Ofotfjorden. Områdene ved Rinøya og Tjeldsundet vil også kunne få tilførsel av alger fra utenforliggende områder, heter det.

Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» har i dag forflyttet seg til Lødingen i Nordland.

På veien innhentet fartøyet prøver utenfor Hamarøy og mot Offersøya. I morgen vil det bli tatt prøver i Tjeldsundet og Ytre Ofotfjorden.

Nær 8 millioner oppdrettslaks har dødd etter at giftige alger de siste ukene har rammet en rekke oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.