Forskjellene øker. Regjeringen har ført en politikk som kutter for dem som har minst, som plukker fra hverandre viktig velferd og svekker fellesordningene. Med fortsatt høyreregjering fortsetter både de harde kuttene, og den sakte utpiningen av velferden. Koronapandemien har forsterket forskjellene, øket arbeidsløsheten og kaster tusenvis av mennesker ut i utrygghet.

For oss er svaret ganske enkelt: forskjellene skal ned, utslippene skal ned og Norge må ha ny regjering.

Alle skal få være med på leken: SV gjennomførte den største velferds- og utdanningsreformen, barnehageløftet, under den rødgrønne regjeringen. Nå er det på tide med en ny velferdsreform for barn: gratis SFO. SV vil bruke de store pengene på de små barna.

I dag går åtte av ti førsteklassinger i SFO. De får være med på leken og læringen i det fellesskapet som SFO er. Samtidig er det noen barn som står på utsiden av gjerdet. De får ikke være med på leken, læringen og kultur- og fritidsaktivitetene som SFO gir. Etter endt skoledag tusler 28 prosent av alle 6-åringene i Nordland hjem.

En tredjedel av dem som ikke sender barna sine på SFO, oppgir pris som årsaken. Skolen skal være gratis, og SFO skal ikke være en kilde til utenforskap og økte forskjeller. Vi må slutte å tenke på SFO og skole som to forskjellige ting.

Nå løfter vi SFO til alle landets førsteklassinger og går til valg på at alle skal ha gratis SFO fra 1. til 4. klasse.

Men SFO-tilbudet skal ikke bare være gratis, det må også bli bedre. Flere ansatte og god oppfølging av barna er det som hever kvaliteten på SFO. Barn må få muligheten til å delta på aktiviteter gjennom SFO, med lek og fysisk aktivitet og ikke minst et kulturtilbud. SFO er viktig for familiene for å få tiden til å gå opp, men mest av alt er SFO viktig for barna våre, og derfor er det viktig for SV.

Nå skal endelig alle barn få være med på leken.

Alle skal ha råd til å smile: I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. Det er behov for å tette hullet i velferdsstaten og utvide velferden med en tannhelsereform. Reformen skal sørge for at flere kan få behandling i offentlig regi og at tannhelse blir en del av folketrygda.

Levende lokalsamfunn i hele landet: SV har alltid vært partiet for distriktene. Vi har kjempet en tidvis ganske ensom kamp for Nord-Norge-banen, og har vunnet fram med vedtak i Stortinget. Vi vil bygge opp høyskolemiljøet på Nesna igjen, og beholde de maritime overvåkningsflyene på Andøya. Vi jobber for overføring av kvoter til kystflåten, og for en omlegging av landbrukspolitikken som styrker de små brukene i hele landet. Vi kjemper for et bedre og mer spredt tilbud av høyere utdanning i distriktene, og for spesialisthelsetjeneste der folk bor. Vi jobber for ambulanse, fødsels- og barseltilbud som gjør det mulig å bo spredt, og vi står på for et virkelig nærpoliti, ikke bare en reform som flytter tryggheten til de største byene.

Det er vi som har den helhetlige og gjennomarbeidede politikken for å utvikle næringslivet og industrien i hele landet, og vi har som eneste parti lagt fram en gjennomarbeidet, fullstendig politikk for en rettferdig, grønn omstilling. Med SV får du en boligpolitikk, velferdspolitikk og en samferdselspolitikk som utvikler Nord-Norge, og som gjør det mulig å bo på bygda.

SV har vært partiet for distriktene, og vi er det fortsatt.