Endelig er det lysere tider og sommer! Den følelsen skal vi omfavne og nyte. Samtidig vet Kirkens SOS at sommeren også er en tid hvor ensomhet er ekstra vondt, og at mange kan oppleve en forsterket opplevelse av utenforskap.

Forrige helgs hendelser i Oslo har også rokket ved trygghetsfølelsen til mange.

Økte matvarepriser, høyere rente, bensinpriser, hotell- og campingpriser gjør at flere mennesker enn tidligere opplever å ha dårligere råd, og mulighetene for å gjøre noe ekstra denne sommeren er ikke tilstede.

Gå ikke alene

En tidligere fjellvettregel lød «gå ikke alene». Selv om denne nå er revidert, er det ingen tvil om at vi er mange som har savnet sosial kontakt og fellesskap de siste årene. Klokskapen i denne oppfordringen gjelder derfor fortsatt. Vi mennesker trenger hverandre. Ensomhet trenger ikke være det samme som å være alene, men er at vi opplever savn av tilhørighet og relasjon. Noen å dele tid, tanker eller opplevelser med. Alle mennesker har behov for kontakt og relasjon. Og vi vet at en god samtale når livet utfordrer kan utgjøre enorm forskjell for den det gjelder.

Det er ikke alltid det du bærer på synes så godt på utsiden. Det er ikke alt som er så lett å sette ord på, men gå ikke alene med tunge tanker! Kirkens SOS er her for den som trenger noen å snakke med – også i sommer.

Når opplevelsene uteblir

Det har den siste tiden vært flere artikler om småbarnsfamilier og andre som ikke har råd til en etterlengtet ferieavkobling. Muligheten for å gjøre noe ekstra sammen med barn, venner, familie, eller helt for seg selv er ikke lenger til stede for alle av økonomiske hensyn. Dette bidrar til økte forskjeller i samfunnet og medfører at ennå flere føler seg utenfor. Dårlig økonomi vet vi kan medføre bekymringer og mange tunge stunder. Gå ikke alene med disse tankene, vi er her for deg!

Når tryggheten rokkes

Forrige helgs hendelser har rokket ved trygghetsfølelsen til mange rundt om i landet. Dette var ikke et angrep i Oslo - Det var et angrep på oss alle. La oss derfor holde sammen, være der for hverandre, lytte og trøste. Bruk hjelpetjenestene ved behov. Vi må alle stå sammen om vår felles rett til å elske den vi vil, og vår rett til å være den vi er.

Vær raus

Når flere ting kommer opp på hverandre, og ikke etter hverandre, kan byrden bli veldig tung å bære, og det har den siste tiden vært mye. Vi oppfordrer derfor alle til å være «bærehjelp» nå.

Stopp litt opp og tenk over om det er noen i ditt nærmiljø som du tror trenger noen å snakke med? Kanskje bruker du ikke hytta di i sommer og kan låne den ut til noen som trenger å komme seg litt ut og bort, eller kanskje du kan invitere noen til å være sammen med deg i sommer?

Alle kan gjøre en forskjell for noen av de rundt oss. Vær raus med smil og hyggelige kommentarer. Ta vare på hverandre - Sammen er vi mindre alene.

God sommer!