Godtok bud fra Glimt

Ranheim-ving flytter nordover.