Patrick Berg: – Alle kan gjøre feil, men det er veldig bittert