Ingen kjenner Glimt-spillerne bedre enn Frank. Nå gir han seg i klubben