Kommunen redder Bodø/Glimt

Artikkelen er over 14 år gammel

Bodø kommune gir Bodø/Glimt en solid julegave: Klubben får ettergitt hele 5,5 millioner i gjeld – og får dermed ny klubblisens.

DEL

I morgen behandles saken "Aspmyra stadion - overføring av anlegget - ettergivelse av gjeld" i formannskapet. Innstillingen til bystyret 14.desember er følgende:

1. Den avtalte kjøpesummen på 13,5 millioner kroner som Aspmyra eiendomsutvikling skulle betale for å overta Aspmyra stadion med tribuner og omliggende arealer, reduseres til 8 millioner kroner. Ikke betalt beløp på 5,5 millioner kroner som Aspmyra Stadion AS skylder kommunen, ettergis.

2. De øvrige deler av avtalen fra 11.2.1999 mellom Bodø kommune og Aspmyra eiendomsutvikling AS endres ikke.

Lisens OK. – For vår del er kommunen med på å besørge at vi ikke rykker lengre ned enn 1. divisjon. Det betyr nok mye for Bodø kommune selv og resten av byen, sier daglig leder i Glimt, Gunnar Carlsen.

Prosessen har pågått i flere måneder. Med det trolige utfallet av kommunens ettergivelse av femmillionersgjelden, blir klubblisensnemmnda fornøyd med klubbens egenkapitalsituasjon.

Det andre ankepunktet som gjorde at klubblisensnemnda holdt igjen lisensen, likviditeten, er ifølge Carlsen nå i boks.

– Løsningen som vi har skissert er OK, sier Glimt-lederen som " lover" lisensnemnda økte inntekter i 2006.

– Kjempeviktig. Men uten Bodø kommunes bidrag kunne det blitt 2. divisjon på Aspmyra kommende sesong.

– Det er kjempeviktig at Glimt holder seg – og heller kommer seg ett hakk opp etter neste sesong, sier ordfører Odd-Tore Fygle (Ap).

Med Ap, SV og Sp positive – pluss at Høyre har gitt signaler i samme retning – betyr at forslaget blir banket gjennom 14. desember.

– Jeg tror det kommer til å gå greit. Dette er antakelig penger vi ikke ville sett uansett, påpeker Fygle.

Sovepute. I avtalen som ble vedtatt i desember 1998, ble åtte millioner av salgssummen på 13,5 millioner kroner betalt kontant. Det resterende beløpet skulle betales i form av årlige avdrag tilsvarende det utbytte selskapet klarte å utbetale.

Som kjent har ikke Aspmyra eiendomsutvikling AS gått med overskudd – og har dermed ikke kunnet nedbetale gjelden.

I rådmann Svein Blix' tilråding heter det:

"Det er imidlertid lite sannsynlig at selskapet skal kunne gå med overskudd i overskuelig framtid. Selv om bare deler av gjelda slettes, er det lite sannsynlig at kommunen vil få det resterende beløp tilbake. "

– Men dette må ikke bli noen sovepute for Glimt, for vi kan ikke gjøre dette mange ganger, understreker ordfører Fygle.

Artikkeltags