Inge Henning Andersen innstilles av valgkomitéen i Bodø/Glimt som ny styreleder.

AN meldte tirsdag at valgkomitéen nærmet seg ei innstilling.

Nå innstilles Andersen til å ta over som styreleder i Bodø/Glimt etter Hege Leirfall.

Tom Cato Karlsen har også sagt ja til å stille til valg i det nye Glimt-styret.

Valgkomiteens innstilling i forkant av årsmøtet 7. mars ser ut som følger:

Inge Henning Andersen (styreleder)

Berit Wilhelmsen (nestleder/ungdomsleder)

Kristin Hammervik

Monica Ahyee

Ola Haldorsen

Tom Cato Karlsen

Martin Kvarsvik (vara)

 

Valgkomiteen foreslår videre at den sittende kontrollkomiteen blir gjenvalgt. Den består av følgende personer:

Arne Hanssen, Paul Martin Strand og Kristin Ingebrigtsen.

Leder i valgkomiteen, Tord Ueland Kolstad, sier følgende om innstillingen til årsmøtet:

- Forslaget lanserer med bakgrunn i en samlet vurdering fra valgkomiteen, etter at det har vært gjennomført en rekke møter og samtaler med ulike aktører i og rundt klubben. Vi har hele tiden hatt fokus på samlende egenskaper, kompetanse og motivasjon.