Skal Glimt kjempe om medalje i 2020 må disse posisjonene styrkes

Kjetil Knutsen har vært klar på at Glimt må hente spillere som hever laget betraktelig hvis det skal hentes eksternt. Og da er det noen posisjoner som bør prioriteres hardt.