Glimt-bossen håper mange har samme ønske som Jens Petter: - Det er et av suksesskriteriene våre