Brede starter – dersom det går bra på oppvarmingen