Skal Glimt–spillerne nå gå dukknakket rundt i byen å føle på skam?