Nå skal Glimt sette en helt annen dagsorden enn det de pleier: – Det at vi samler så mange rundt oss, gjør at vi kan inspirere

Bærekraft: Jannike Ramsvik og Frode Thomassen i Bodø/Glitm vil ha bærekraft på dagsordenen.FOto: Alexander Kjønsø Karlsen

Bærekraft: Jannike Ramsvik og Frode Thomassen i Bodø/Glitm vil ha bærekraft på dagsordenen.FOto: Alexander Kjønsø Karlsen

For Bodø/Glimt er fotballen fortsatt det viktigst, men nå vil de også sette bærekraft på dagsordenen.

DEL

Stadig flere politikere og norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt. Bodø/Glimt ønsker nå å inspirere og bidra til dette, og blir nå den første toppklubben i Norge som setter nettopp FNs bærekraftsmål på dagsordenen.

– Det at vi samler så mange rundt oss, gjør at vi kan inspirere, påvirke og ta en rolle for å sette dette på dagsordenen.

Det sier Jannike Ramsvik. Hun er leder for marked og kommunikasjon i Bodø/Glimt.

Klubben er i full gang med å jobbe med sine egne bærekraftsmål. Blant annet har lagene i ungdomsavdelingen allerede valgt ut sine mål som de skal legge konkrete aktiviteter rundt. Gjennom å rette fokus på bærekraft ønsker klubben å bli ytterligere relevant for eksisterende og nye partnere.

– Tradisjonelt sett har vi hatt vanlige sponsorater, men nå jobber vi også med å skape innhold og retning for partnerskap, som styrker og gjør det viktig og aktuelt å samarbeide med klubben.

Prosjekt

Så hva skal klubben gjøre? Det første store er bærekraftsprosjektet. Det som blir mest synlig utad er at de forskjellige bærekraftsmålene knyttes opp mot hjemmekampene med den enkelte kamppartner.

– Det er normalt å ha en kampsponsor, men nå utvider vi dette ved å knytte til positive verdier rundt kampene. Så finner vi aktiviteter med hver enkelt kamppartner og bidrar til å løfte fram både de og bærekraftsmålene, sier Ramsvik.

Målet er å engasjere folk og vise at det skjer noe positivt rundt kampene.

– Vi får være med på å skape større kraft opp mot det å sikre en mer bærekraftig utvikling i byen og regionen. Det er her vi ønsker å inspirere og ha en rolle som går utover det tradisjonelle samfunnsoppdraget vårt, sier daglig leder Frode Thomassen.

Primært fotball

– Men er det riktig at en fotballklubb skal drive med dette?

– Vi driver primært med fotball. Det er kjernevirksomheten vår. Samfunnsoppdraget er knyttet opp mot Bodø/Glimt som toppklubb hvor det å gi gode felleskapsopplevelser, underholde og skape sportslige resultater er helt sentralt. Vi har også et oppdrag med å bidra til å inspirere og bidra til utvikling av unge fotballspillere i byen og i regionen, og skape glede med fotballaktivitet. Det er det aller viktigste, sier Thomassen.

– Det er imidlertid viktig at både klubben, og oss som enkeltpersoner, også ser at vi har et samfunnsansvar som strekker seg lenger enn vår primærfunksjon.

Han er klar på at den oppmerksomheten Bodø/Glimt har kan brukes på en verdifull og positiv måte med tanke på at de er en del av et større samfunnsbilde.

– Hvis en av bedriftene som blir kamppartnere ser verdien i å fortelle sin historie om hvordan de jobber med bærekraft på våre flater, så får de den verdien. Når vi spiller på søndag og det er 3500 tilskuere kan man bruke oppmerksomheten i nasjonale medier, regionen og lokalt. Det er et samfunnsansvar å bidra til at samfunnet går i en riktig og bærekraftig retning, sier han, og presiserer igjen:

– Men kjernen vår er kampen og fotballen, men vi legger til rette for at næringsliv og aktører kan få eksponere andre og viktige ting i samfunnet vårt.

– Vi samler bodøværinger i entusiasme og glede til 15 hjemmekamper i året. Hvem andre har 3-4.000 mennesker samlet 15 ganger i året? Det er en unik mulighet for å rette søkelys mot nettopp bærekraft, sier Ramsvik.

Inspirert

Det hele startet med at Frode Thomassen var på et frokostseminar med andre næringslivsaktører i byen.

Her holdt amerikaneren Tom Houston et foredrag hvor bl.a. FNs bærekraftsmål og idrettens rolle i et slikt arbeid ble belyst. Amerikaneren har stor innsikt i hva FNs bærekraftsmål betyr for offentlig virksomhet, privat sektor, non-profit, investormarkedet, forskning, kultur og idrett. Houston er unik når det kommer til å tenke bærekraft rundt idrett. Han har blant annet vært sentral i utviklingen av merkevaren UEFA Champions League.

Klubben jobber også med å knytte seg opp mot andre som jobber for å utvikle bodøsamfunnet. Planene er allerede presentert for BRUS, Bodø Næringsforum, Bodø Sentrum, Visit Bodø, Bodø i vinden, NHO og mange av partnerne.

– Vi kan ikke unnlate å være en del av utviklingen av Bodø, sier Ramsvik.

– Det ligger en merverdi og venter ut fra hvor mange som hekter seg på og hva vi og andre klarer å skape av aktiviteter knyttet til våre kamper, så er det fotballopplevelsen det hele kulminerer i, sier Thomassen.

– Dette er ikke mye merarbeid for oss, dette er ting vi gjør uansett. Vi skal ha kamppartnerskap, vi skal uansett ha inspirasjonsarenaen VINN, det er bare tematiseringen av møtene vi knytter til bærekraftsmålene, barn og ungdomslag skal uansett gjøre sosiale ting. Dette er en måte å verdisette det på. Det er ikke slik at vi har ekstra stilling, eller bruker tid vi skulle bruke på noe annet. Dette er ting inn i det vi allerede gjør.

Artikkeltags