J-feltets talsperson: - Jeg er særdeles forbannet

Glimt har anmeldt pyrobruket på Aspmyra siste søndag.