Aasmunds dilemma: Sportssjef eller pappa?

Når Bjørkan junior blir glohett salgsobjekt, får Bjørkan senior og Bodø/Glimt et stort dilemma: For hvilken side av bordet sitter klubbens sportslige leder på?