Partiene konkurrerer om størst utslippskutt. Norsk sokkel elektrifiseres, men det gir sannsynligvis ikke lavere globale utslipp, kun lavere oljeinntekter og høyere strømpriser. Batterifabrikkenes aksjonærer får saftig støtte og milliardgarantier, samtidig som kraftselskapene jubler for kraftprisene. Equinor tilraner seg offentlige tilskudd fra Enova, men vil ikke fortelle hvor mange milliarder i skattelette de trenger for Trollvind. På toppen av alt forsyner regjeringen seg grådig av bistandsbudsjettet. Glemmer politikerne bærekraft på veien?

Bærekraftsmålene er kraftig underfinansiert, og et nullutslippssamfunn har liten mening hvis vannet er forgiftet, havet er tomt, krigene fortsetter, folk flykter, naturen blir rasert, utdanning er for noen få, likestilling uteblir, sulten herjer og forskjellene mellom fattig og rik øker. Energibransjen har både kapital og flinke folk. De vil finne gode løsninger på utslippskutt, men politikere må ikke se seg blinde på deres prestisjeprosjekter og glemme velgerne. Skattelettelser for luksuriøse elbiler til dem som har mest er heller ikke løsningen. Bærekraft er mye mer enn utslippskutt.

Vi jobber med å øke privat giverglede til støtte for bærekraftsmålene, ikke bare for nullutslippssamfunnet. I 2018 forsøkte vi å få med politikerne på laget, men etter at Nikolai Astrup forlot ministerposten stanset alt. Den åpne og vennlige tonen i Utenriksdepartementet ble erstattet med stengte dører og døve ører, og den nye utviklingsministeren gjemte seg bak statssekretærene.

Vi får ingen politisk drahjelp, men gir ikke opp. På egen hånd har vi samlet et tjuetalls non-profit organisasjoner som jobber for samtlige bærekraftsmål og mer enn 120 aksjonærer som liker ideen. Nå er vi tilgjengelig på App Store og Google Play, og alle kan støtte bærekraftsmålene og se resultatene som skapes. Vi er på vei ut av startgropen og ønsker alle, inkludert politikere, hjertelig velkommen til en plattform for ekte bærekraft.

Knut Øritsland, daglig leder i Shareitfair og mangeårig rekrutteringsrådgiver i energibransjen.