Gladnyhet for Buchardt: Avviser klage på hotellveien