I denne og alle andre valgkamper fokuseres det hardt på det partiene vil gjøre. Det loves og loves, men vises ikke til hvordan det skal finansieres og gjennomføres. «Jeg hører hva du sier – men jeg ser ikke hva du gjør»! Derfor er det viktig å rekapitulere, hva som er gjort de siste 8 årene med en regjering fra Høyre. Særlig Nordland og Nord-Norge har vært i fokus for denne regjering, uansett om andre partier hevder det motsatte.

Det er særlig ni faktiske løfter som er gjennomført i de siste to regjeringsperioder:

1. E6 gjennom Helgeland er betydelig utbedret og Hålogalandsveien er bygget –

2. Ny flyplass i Rana er påbegynt –

3. Ny by – Ny flyplass i Bodø sikret –

4. Teknologisenter mot forurensing på Fiskebøl –

5. Nytt sykehus i Narvik –

6. Ny sykehusstruktur på Helgeland –

7. Styrket politiet i Nordland med flere stillinger –

8. Flere studieplasser i fylket –

9. Økt forsvaretstilstedeværelse i Nord –

Dette har skjedd med en Høyreregjering de siste åtte årene. Derfor er der ingen grunn til å tvile, når Høyre ved dette valget satser på å fortsette den historiske innsats på vedlikehold og bygging av riks- og fylkesveier, satser på at det grønne skiftet gir jobber og muligheter i Nord, satser på Hydrogen og batterifabrikker i Nordland, holde fast ved EØS-avtalen, som er alfa og omega for fiskeriene, satser på Andøya Spacesenter, satser på fritt behandlingsvalg, satser på Rusreformen, satser på fritt skolevalg.

Derfor er det ikke vanskelig å sette sitt kryss ved Høyre på mandag!

Agnete Tjærandsen, Høyre-velger