Jeg gikk på Sortland videregående skole fra 2013 til 2016. Jeg ble møtt av gode og trygge lærere som tok hånd om mitt talent, og som dyttet meg nok til å utfordre meg. For jeg gikk på Sortland musikklinje. Musikklinja var et sted som alle ungdommer kunne gå på. Du kunne være deg selv. Du kunne være annerledes. Du kunne ha farget håret, eller ha det vondt, eller elske Elvis og urgammel musikk.

For meg betydde musikklinja så mye at jeg valgte å fortsette med musikk. Jeg hadde teatertimer og dansetimer, sistnevnte med så dårlige evner at jeg tror jeg så vidt fikk bestått. Men, jeg hadde det gøy! Det er en tung skoleretning, med mange fag. Det er også de fagene som forberedte meg på arbeidslivet. For flere av oss som har gått på Sortland musikklinje, og flere som vil i framtiden – vil bli nye arbeidsaktører i en næring som fylkes – og stortingspolitikere ofte ignorerer. Vi blir kulturarbeidere.

Jeg er i ferd med å ta utdanning som kunstner. Jeg ville aldri ha satset på kunstnæringen hvis ikke Sortland musikklinje hadde gitt meg lærere som viste at musikk var noe å leve av. Det er noe unikt med et skoletilbud dedikert til kunst. En ren musikklinje, med musikk som hovedfag.

Sortland kommune har noe av det mest brede, inkluderende, altomfattende og engasjerende kulturtilbudet i landet. Vi har storband, korps, orkester, popband, profesjonelle artister, danseband, malere, fotografer, dansere, operasangere, metalheads og mye mer. I en liten kommune. Dette er fordi vi har hatt en musikklinje som i over 30 år har skapt musikkmangfold.

Det er uvurderlig å skape et trygt miljø hvor alle skal få delta. Vi spiller hverandre gode, som Nils Arne Eggen sa, på Sortland musikklinje. Elever fra musikklinja på Sortland finner du i nesten alt av kultur i Vesterålen og Lofoten.

Hvis fylkeskommunen nekter elever å begynne til høsten, på grunn av lite søkertall – så ribber de alle som bor i nord, ja hele landet, av uerstattelig kultur. Sortland mister en del av sjelen sin.

Hvis dere fylkespolitikere er så bekymra for lave søkertall på musikklinjer i Nordland – så sats på dem! Gi dem tilgang til flere ressurser. Sørg for at søkertall går opp. Koronaen traff kulturnæringen ekstra hardt, det vet jeg at dere vet. Det er færre barn å ta av. Men det er nå vi skal heie ekstra fram musikklinjer, ikke spark de mens de ligger nede. Spill videregåendelinjer bra. Det er god skolepolitikk det.

Hvert år må retningsbaserte linjer på videregående, selv musikklinjer som faktisk gir generell studiekompetanse (!), streve for å holde seg over vann.

Vær så snill, fylkespolitikere. Skjerp dere. Ikke gjør hjemfylket mitt fattigere nå.