Det skriver NRK.

– Det er klart at før anlegget tas i bruk av Forsvaret, må det gjøres en teknisk sikkerhetsundersøkelse. Vi skal gå gjennom anlegget og undersøke om det er plassert utstyr der av fremmede makter som ikke skal være der, sier Vidar Hole i selskapet Wilnor, som nå klargjør området for Forsvaret, til NRK.

Han understreker at det ikke forelegger konkrete mistanker om dette.

– Vi har ingen grunn til å ha mistanke om det. Men når et anlegg som har vært i sivil bruk, skal tas i bruk for militære formål, må det alltid undersøkes grundig. Dette er noe Forsvarets spesialister vil ta seg, sier Hole.

I september i fjor ble det kjent at aksjemajoriteten i Olavsvern Group var solgt til WilNor Governmental Services AS (WGS).

WGS sikret seg i 2015 en langtidskontrakt med med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) om transport og lagring av forsvarsmateriell, forsyninger og forsyningsbaser langs Norskekysten.

Dermed blir det igjen militær aktivitet på den tidligere ubåtbasen utenfor Tromsø. Blant annet skal man oppbevare ammunisjon her, for å kunne etterforsyne norske og allierte styrker, skriver NRK.