Gir ros for initiativet, men: - Vi har ikke penger

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) berømmer Klokkergårdens tilrettelegging for turistene på Rødøya, men har ikke råd til å bidra.