Denne veien skal bli tryggere

Sandneslia, fylkesvei 472 på Sandhornøy.

Sandneslia, fylkesvei 472 på Sandhornøy. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

- Dette vil bety mye for de som ferdes på vegstrekninga Sandneslia. Og jeg er veldig fornøyd med at dette kommer på plass, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).

- Sandneslia er svært skredutsatt, og det registreres skred årlig. Vi har derfor bevilget ca. 2,3 millioner kroner til automatisk overvåkning og varsling av snøskred på strekninga, forteller samferdselsråden til fylkeskommunens hjemmeside.

- Vi håper å få dette systemet på plass i løpet av 2016, fortsetter han.   

Ny teknologi

Det er ny teknologi med utgangspunkt i geofoner som skal brukes i Gildeskål, og som nå testes ut i ulike områder i landet.

Det skal registrere rystelser i bakken og tolke disse. Dersom rystelsene blir tolket som skred vil varsellamper langs vegen blinke. Det skal etableres et radarvarslingsanlegg også, dette anlegget skal overvåke overflatene med radarbølger.

Dersom radaren registrerer bevegelser og tolker dette som skred vil varsellampene langs vegen blinke.

- Dette vil heve trafikksikkerheten betraktelig på den skredutsatte vegstrekningen, mener Nordlund.

Artikkeltags