Er «lokalt eierskap» er en ordsammenstilling Nordland fylkeskommunekun ønsker å bruke i festtaler, og ikke i praktisk politikk?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Kystnære arealer er ettertraktede. Ikke minst i Nordland, fylket som for lengst er omdøpt til «gullkysten». Primært fordi oppdrettsnæringen her setter stadig nye rekorder for både produksjon og eksport. Arealene er også ettertraktet fordi der er for få av dem. I hvert fall de som er velegnet for oppdrett.

Det er derfor ikke overraskende at det har oppstått kamp om utnyttelsen av arealene ved Mulnesodden i Gildeskål. Det er heller ikke overraskende at striden står mellom lokale interessenter og en internasjonal oppdrettsgigant med hovedkontor på Kypros. Vi vil antakelig få stadig flere slike konflikter ettersom oppdrettsaktørene blir stadig færre og større.

Det som derimot er overraskende er at en næringsråd fra SV har valgt den internasjonale giganten foran den lokale aktøren.

Det interessante er ikke hvorvidt dette var rett valg i akkurat dette tilfellet. Det vil forhåpentlig klagebehandlingen avklare. Det interessante er hvilken rolle fylkeskommunen ønsker å ha når det gjelder lokal næringsutvikling.

Mer presist hvordan den ser på sin rolle som forsvarer av lokalt eierskap. Et eierskap som innen flere næringer trues av en økende filialisering.

En utvikling som utvilsomt vil føre verdier ut av fylket, og begrense Nordlands evne til å utnytte potensialet langs gullkysten til å skape aktivitet og arbeidsplasser lokalt.

Dette er intet enkelt spørsmål. Mange bedrifter i Nordland har utvilsomt nytte av større nettverkens kapital og kompetanse. Internasjonale avtaler setter også klare grenser for hvor langt vi kan gå i å beskytte lokale eiere.

Dette vil alltid være en balanse, og de siste tiårene har den balansen definitivt vippet i lokale eieres disfavør. Da er det merkelig at fylkeskommunen ikke utnytter de muligheter den faktisk har for å gi dem litt drahjelp.

Tross alle forsikringer om det motsatte, svikter man ved første anledning.

Derfor bør fylkeskommune snarest klargjøre om dette var en glipp, eller om «lokalt eierskap» er en ordsammenstilling dens politikere kun ønsker å bruke i festtaler, og ikke i praktisk politikk.

Artikkeltags