Omsetningen til John Kristian gikk i taket. Nå forklarer han nøkkelen til suksessen

I flere år har fisketurister strømmet til Arnøya og reiselivsanlegget Arnøy Brygge.