Vil bygge ny kraftstasjon

NVE stiller seg positiv til de planene SKS Produksjon AS har i Sundsfjord.