Får 2,15 mill. til veilys

4,5 millioner til økt trafikksikkerhet i Salten.

DEL

- I år skal vi bruke vel 4,5 millioner kroner på til sammen sju tiltak i Salten som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i ei pressemelding.

- Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken er en bærebjelke i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og det er et prioritert mål i Regional transportplan Nordland. Kutt fra 2019 til 2020 er estimert til om lag 56 millioner for samferdsel grunn av endringer i kostnadsnøklene fra staten, sier Bentzen.

Totalt er vel 14,5 millioner til trafikksikkerhetstiltak i fylket. Det meste av pengene fra går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak rundt skoler og på skoleveg. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år.

Oversikt over prosjektene som er tildelt midler i Salten 2020:KOMMUNE

TILTAK

MIDLER TIL

TILDELT

Salten

1

Gildeskål

Veglysanlegg Nygårdsjøen

Bygging

2 150 000

2

Fauske

Kiss and ride sone Vestmyra

Bygging

760 000

3

Fauske

Veglys Tortenli

Bygging

593 000

4

Fauske

Gatelys Bådsvik

Bygging

230 000

5

Fauske

Gatelys Einerveien

Bygging

212 000

6

Fauske

Regulering av g/s-veg Erikstadveien fram til badestrandveien

Plan

264 000

7

Sørfold

Byggeplan/ prosjektering fortau med belysning

Plan

320 000
Sum

4 529 000

Artikkeltags