Vil legge til rette for ny småbåthavn og nye boliger: - Planen er at det skal være operativt til neste båtsesong