Gikk med underskudd på 40 millioner i mars

Så langt i år har Nordlandssykehuset et underskudd på 53 millioner.