På den lille halvøya i Straumen omsettes det årlig for om lag tre milliarder norske kroner. Her ligger Elkems nordligste smelteverk, som er en av 29 enheter over hele verden.

Byggingen av anlegget startet på midten av 1960-tallet, og den første elektriske smelteovnen ble satt i drift i 1967.

Tre år senere ble en annen ovn lagt til, og i 1972 begynte den tredje og største ovnen å produsere .

Gjennom årene har virksomheten blitt oppgradert mot høyere silisiumrenhet, og Elkem Salten er nå en av verdens største og mest moderne silisiumfabrikker.

Biler, instrumenter og kosmetikk

Bedriften i Sørfold produserer i dag silisium og microsilica basert på råvarer som kvarts, kull og treflis. Kjemiske og metallurgiske prosesser gjør at alle disse råvarene kombinert med gitte omstendigheter og temperaturer opp imot 2.000 grader omdanner råstoffene til 99 prosent rent silisium, som blant annet leder elektrisitet.

Elkem Saltens smelteverk eksporterer 90 prosent av sine produkter til resten av verden. Produktene brukes i blant annet i elektronisk utstyr, biler og andre kjøretøy, medisinske instrumenter som proteser og implantater, fornybar energi, batterier og diverse kosmetiske artikler og kjøkkenutstyr – produkter som er helt avgjørende for det grønne skiftet.

I tillegg produserer bedriften mellom 250–300 GWh elektrisk kraft gjennom bedriftens nye gjenvinningsanlegg, som er nok til å dekke forbruket til om lag 15.000 husstander.

Verdenspris

Verksdirektør Ove Sørdahl legger ikke skjul på at det går godt med giganten på tettstedet nord for Fauske.

– Ja, Elkem Salten har i de siste fire årene levert svært sterke driftstall og vi har satt flere produksjonsrekorder. Vi har også kjørt mange forbedringsprosjekter og investert i gode løsninger, slik at vi leverer gode driftsresultater.

– Men viktigst av alt er at vi har svært mange dyktige, engasjerte og dedikerte ansatte. Uten den dedikasjonen og viljen som de legger ned, ville vi ikke kunnet levere så godt som vi gjør. Det er også viktig å si at verkene får god støtte fra flere støttefunksjoner i Elkem, og når storfamilien jobber sammen med verkene, så oppnås det gode resultater, sier Sørdahl til AN.

Faktisk har det gått så hett for seg at den sørfoldbaserte bedriften stakk av med en gjev pris – i konkurranse mot de andre 28 enhetene i hele verden.

– Hvert år har Elkem en global toppledersamling. Her samles ledere fra alle produksjonsenhetene i verden samt andre viktige funksjoner i Elkem. Foruten diskusjon rundt globale temaer deles det også ut tre prestisjefylte priser på disse samlingene. For året 2022 ble Elkem Salten global vinner av prisen «Best Financial Performance», forteller verksdirektøren.

Elkem Salten rundet én milliard norske kroner i 2010 og to milliarder i omsetning i 2021.

– Vår viktigste ressurs

– Er det kun de finansielle resultatene som teller?

– Nei, i så fall kunne man kalt den en markedspris. Du må selvfølgelig ha gode resultater, men prisen kommer også som følge av at verket har levert sterkt over tid, svarer Sørdahl, som har vært verksdirektør siden mars 2017.

På mange områder ropes det om mangel på kompetanse, eller mangel på mulig rekruttering. Status hos Elkem Salten er, ifølge Sørdahl, følgende:

– Vi bruker mye tid på å høyne kompetansen på våre ansatte. De er vår viktigste ressurs, og vi lykkes kun hvis vi klarer å utvikle dem, svarer Elkem-sjefen med 200 ansatte – før han legger til grunn tre bekymringer:

Bekymret

– For det første at industrifylkeskommunen Nordland fylkeskommune ikke leverer det vi trenger av lærlinger. Vi har ikke en lokal prosess- og kjemilinje i indre Salten. Det betyr at vi kontinuerlig må utdanne våre ansatte helt fra grunnen. For det andre, for å lykkes, er vi også helt avhengig av at leverandørindustrien er blant verdens beste. Det er nå mangel på faglinjer i indre Salten på flere av kritiske kompetanseretninger.

– I tillegg er det som for andre, generelt utfordrende å få tak i nok fagkompetanse. Vi trenger rett og slett flere folk til nærliggende kommuner, forklarer verksdirektøren.

– Hva skal til for å lykkes i framtiden?

– Først og fremst trenger vi å lykkes med å ha dyktige, kompetente og dedikerte ansatte. Uten dette vil vi aldri kunne lykkes. Men vi er også heldige som har eiere som har satset og satser tung på Elkem Salten. Det er i de siste ti årene investert over 2,5 milliarder på verket. Det som gjør Elkem Salten spennende i tillegg, er at vi leverer produkter som er med og driver det grønne skiftet. Når vi da i tillegg har blant verdens mest miljømessige produksjoner, så har vi per nå gode muligheter i framtiden, svarer verksdirektøren.