Viser til en 4 år gammel artikkel. Det var om hvem som blir straffet, og hvem er egentlig de som er ansvarlige. Ikke de som sitter i fengsel i dag.

Med en ny rusreform, tror jeg at det blir vanskeligere å organisere salg av narkotika.

Vi vet at de som er ansvarlig for salg, og organisering, ikke er de som sitter i fengsel. Det er folk som har en helt annen stilling i samfunnet, og ikke de som får straff. Med en ny rusreform vil det bli vanskelig for de som sitter med distribusjon, for man får sjansen til å fange opp nye, som ofte er lett å rekruttere.

De tyngre brukerne får sjansen til å få hjelp. En sjanse til å våge å være ærlige, og komme seg ut av dette. Med mindre stigmatisering, åpenhet og respekt, vil det bli færre over dose dødsfall. Kan ikke se at Norge har noe annet alternativ enn å godta en ny rusreform.

Gi folk en sjanse til å overleve.